Pocisk moździerzowy prawdopodobnie z czasów II wojny światowej znaleziono podczas przebudowy wschodniego skrzydła poznańskiego Zamku. Pocisk znaleziono w pomieszczeniach na poddaszu modernizowanej części budynku.

Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta. Prace na budowie zostały wstrzymane do czasu zakończenia akcji saperów, którzy mają zabezpieczyć i wywieźć niewybuch.

Przebudowa wschodniego skrzydła Zamku rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku. Inwestycja jest częścią unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na jej realizację z funduszy UE zostanie przeznaczona kwota 30 mln zł, czyli blisko 70 proc. całości inwestycji szacowanej na 49,87 mln zł. Pozostałe środki mają pochodzić z budżetu miasta.

Zamek został zbudowany 100 lat temu jako rezydencja cesarza niemieckiego. Obecnie mieści się w nim Centrum Kultury "Zamek" jedna z największych tego rodzaju instytucji w kraju. Każdego roku odbywa się tu około 700 imprez: wystaw, koncertów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, spotkań, warsztatów edukacyjnych.