Nie ma porozumienia po wczorajszych obradach polsko-litewskiego zespołu ds. edukacji. Zespół obradował w Augustowie. Według polskiej strony, Litwini nie godzą się na żadne ustępstwa.

Spotkanie w Augustowie było czwartym posiedzeniem polsko-litewskiego zespołu ekspertów w sprawie ustawy oświatowej niekorzystnej dla mniejszości polskiej na Litwie.

Zespół obradował przez 17 godzin. Z tego ponad 6 godzin trwało wypracowywanie końcowego komunikatu podsumowującego spotkanie. Obie strony zobowiązały się w nim do powołania w Polsce i na Litwie dwóch stałych grup roboczych składających się z przedstawicieli ministerstw oświaty i mniejszości narodowych oraz rodziców dzieci szkół mniejszości.

Na spotkanie, po raz pierwszy, zostali zaproszeni rodzice uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania na Litwie i rodzice uczniów ze szkół z litewskim językiem nauczania w Polsce. Rodzice przekazali litewskiemu ministrowi apel z sześcioma postulatami. To m.in.: odwołanie ujednoliconej matury z języka litewskiego i przygotowanie nowych programów nauczania. Chcą też wycofania obowiązku dwujęzycznej edukacji w szkołach mniejszości narodowych, wprowadzenia zasad równego traktowania polskich i litewskich szkół oraz opracowania długofalowej strategii szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie.

Żaden z naszych postulatów nie został jednak zaakceptowany, wszystkie były kontestowane przez urzędników litewskich - mówią rodzice polskich uczniów.

Wiceminister edukacji Litwy Vaidas Bacis próbował przekonać rodziców, że zmiany zaproponowane przez rząd litewski są dobre i wyjaśnić jak ma wyglądać egzamin maturalny i jakie będą kryteria jego oceniania. Po zakończeniu spotkania stwierdził jednak, że było za mało czasu na przekonywanie.

Wiceminister oświaty w polskim rządzie, Mirosław Sielatycki, uważa, że niektórych problemów polskiego szkolnictwa na Litwie nie da się w ogóle rozwiązać bez zmiany litewskiej ustawy o oświacie. Sielatycki podkreśla, że w tej sytuacji po zakończeniu prac zespołu może powstać protokół rozbieżności Polsko-Litewskiego Zespołu.

Polsko-Litewski Zespół Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych został powołany po protestach Polaków na Litwie wobec nowej ustawy oświatowej. Od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony.

Program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich na Litwie różni się. W szkołach litewskich język ten jest wykładany, jako język ojczysty, a więc w szerszym wymiarze. Natomiast w szkołach mniejszości - jako język państwowy.

Polacy na Litwie podkreślają, że język litewski dla przedstawicieli innych narodowości zawsze pozostanie językiem wyuczonym i chcą, by nadal egzamin z tego języka był zróżnicowany.

Kolejne - ostatnie - spotkanie zespołu odbędzie się 25 listopada w Trokach na Litwie.