2 tysiące uchodźców, których przyjęcie zadeklarowała Polska podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w Luksemburgu, to obywatele Syrii i Erytrei. Jak ustaliła PAP w MSW - mają być przyjmowani etapami. Zostaną objęci specjalnym programem integracyjnym.

Polska ma zacząć przyjmować uchodźców w najbliższych miesiącach. Cały proces ma się zakończyć w 2016 lub 2017 roku. Imigranci trafią do ośrodków prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zostaną tam objęci opieką socjalną i medyczną. Szczegóły ich zakwaterowania na razie nie są znane.

Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne rozłożone w czasie - powiedziała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Małgorzata Woźniak. Będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej - dodała.

Jak podkreśliła, priorytetem będzie bezpieczeństwo. Podczas całego procesu związanego z przyjęciem uchodźców, będziemy prowadzić wymianę informacji z innymi krajami w tym zakresie. Bezpieczeństwo to dla nas kluczowa kwestia - zaznaczyła.

Do uchodźców zostanie skierowany specjalny program integracyjny. Będą to m.in. kursy językowe i edukacyjne, które w przyszłości mają im ułatwić znalezienie pracy. Podkreślamy i chcemy pokazać naszą wspólną solidarność - powiedziała Woźniak.

Polska miała przyjąć około 3,5 tysiąca uchodźców

Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk poinformował w czwartek w Luksemburgu, że Polska będzie gotowa przyjąć 2 tysiące osób w ramach unijnych planów przesiedlania i relokacji uchodźców.

Polska zaoferowała tysiąc miejsc dla uchodźców, którzy mają być przesiedleni z obozów spoza UE oraz tysiąc dla potrzebujących międzynarodowej ochrony imigrantów, którzy docierają przez Morze Śródziemne do Włoch i Grecji.

Liczba uchodźców, jaką gotowa jest przyjąć Polska, jest mniejsza, niż zaproponowała w maju Komisja Europejska. Według pierwotnej propozycji Brukseli, do Polski miałoby trafić 2659 imigrantów przejętych od Włoch i Grecji oraz 962 uchodźców z obozów spoza UE.

Na czwartkowym nieformalnym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu państwa unijne zadeklarowały w sumie przesiedlenie ponad 20 tysięcy osób z obozów dla uchodźców znajdujących się poza UE.

(MRod)