Niepokojące wyniki międzynarodowego badania umiejętności matematycznych i przyrodniczych czwartoklasistów. Polscy uczniowie w obu obszarach badania TIMSS wypadli znacznie gorzej niż ich rówieśnicy z innych krajów.

Przez ostatnich kilkanaście lat robiliśmy postępy, goniąc najlepsze kraje takie jak Finlandia. Teraz stało się coś niepokojącego - mówi RMF FM doktor Tomasz Gajderowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Najbardziej niepokoi znaczny spadek wyników polskich uczniów. W poprzednich edycjach goniliśmy najlepszych: Singapur, Koreę Południową, czy Finlandię. Teraz jesteśmy - z matematyki - na 25 miejscu, z nauk przyrodniczych na 16.

Niepokoi też wyraźne pogorszenie wyników najsłabszych uczniów. Jednym z głównych zadań edukacji jest wyrównywanie szans i zadbanie, żeby tych najsłabszych uczniów nie było - komentuje doktor Tomasz Gajderowicz.

Ekspert Evidence Institute podkreśla, że w Polsce aż siedem procent uczniów nie miało minimalnych umiejętności z obu przedmiotów.

TIMSS to międzynarodowe badanie, organizowane od 1995 roku, obejmujące uczniów z czwartych i ósmych klas. Polska uczestniczy w panelu dotyczącym klas czwartych od 2005 roku.

W ostatnim badaniu w naukach przyrodniczych byliśmy na 9 miejscu, a w matematyce na 16.