Polscy studenci są w pierwszej, unijnej piątce najczęściej wyjeżdżających na zagraniczne stypendia. Rekordowa liczba unijnych studentów - ćwierć miliona - skorzystała w zeszłym roku z programu wymiany studentów Unii Europejskiej - Erasmus. Od początku istnienia programu w 1987 roku skorzystało z niego już 3 miliony osób.

Polscy studenci są w czołówce korzystających z Erasmusa. Najczęściej na zagraniczne uczelnie wyjeżdżają Hiszpanie, potem Niemcy, Francuzi, Włosi i Polacy. W zeszłym roku za granicą studiowało w ramach Erasmusa ponad 15.315 polskich studentów, czyli o ponad 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Hiszpania jest również najchętniej wybieranym miejscem na studia, potem Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Polska plasuje się dopiero na 9 miejscu.

Wśród 100 najchętniej wybieranych uniwersytetów jest 9 polskich. Z polskich uczelni najczęściej zagraniczni studenci wybierają Uniwersytet Warszawski. Dzięki zdobytym umiejętnościom i międzynarodowym doświadczeniom stypendyści Erasmusa będą mieli więcej szans na rynku pracy i będą na nim bardziej mobilni - cieszy się Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji.

Liczba stypendiów programu Erasmus w większości krajów uczestniczących w programie jest znacznie mniejsza niż liczba chętnych. Średnie stypendium Erasmusa, mające pokryć część dodatkowych kosztów utrzymania za granicą i podróży, wynosiło 252 euro. Stypendium, którego wysokość nie zmieniała się w ciągu ostatnich trzech lat, jest uzupełniane w niektórych krajach przez fundusze krajowe, regionalne lub instytucjonalne.

Erasmus+, nowy unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, który ma się rozpocząć w styczniu 2014 roku, będzie się opierał na doświadczeniach Erasmusa, oferując 4 milionom osób możliwość studiowania, nauczania, pracy w ramach wolontariatu i uczestnictwa w szkoleniach za granicą do 2020 roku. Oczekuje się, że program będzie dysponował w latach 2014-2020 budżetem w wysokości ok. 14,5 mld euro - 40 proc. więcej niż wynosi finansowanie na obecne programy mobilności na rzecz kształcenia i szkolenia.