16 sierpnia Komisja Europejska zakończy konsultacje ws. zmiany czasu. Głosowanie trwa od 4 lipca.

16 sierpnia Komisja Europejska zakończy konsultacje ws. zmiany czasu. Głosowanie trwa od 4 lipca.
Zdj. ilustracyjne /CHRISTIAN BEUTLER /PAP/KEYSTONE

Przypomnijmy - zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca (zegarki przestawiamy o godzinę do przodu), natomiast czas z letniego na zimowy wprowadzamy w ostatni weekend października (wskazówki przestawiamy o godzinę wstecz).

Celem trwających od 4 lipca konsultacji jest zbadanie, co Europejczycy sądzą o zmianie czasu. O zdanie Komisja Europejska zwróciła się do obywateli wszystkich krajów Unii za pomocą dostępnego online kwestionariusza.

Jak podaje "Deutsche Welle", do tej pory zagłosowało już ponad dwa miliony Europejczyków.

Wśród 28 państw Unii zdania w sprawie zmiany czasu są podzielone.

"Za utrzymaniem czasu letniego przemawia dodatkowa godzina światła dziennego, która pozwala na przedłużenie prac polowych. Uczniowie i wszyscy pracujący zawodowo mogliby dzięki temu wracać w zimie do domu jeszcze za dnia, a różne imprezy masowe mogłyby dłużej odbywać się w świetle naturalnym" - pisze "Deutsche Welle". Z kolei argumentem przemawiającym za zachowaniem na stałe czasu zimowego jest to, że "przynajmniej od października wszystkie śpiochy mogłyby wstawać o godzinę później i rano znosić nieco mniej zimowych ciemności" - czytamy.

Komisja Europejska nie zgadza się z jednym z argumentów wysuwanych przez rolników, którzy twierdzą, że zmiana ustaleń dotyczących czasu wpłynęłaby niekorzystnie na biorytm zwierząt hodowlanych.