Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Ma ona wejść w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu.

 W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, a także przedstawiciele organizacji, które od wielu lat są zaangażowane w propagowanie idei odbudowy Pałacu Saskiego.

Prezydent podziękował marszałek Sejmu oraz wszystkim parlamentarzystom za przyjęcie ustawy oraz, że mógł dopełnić procesu legislacyjnego poprzez jej podpisanie. Dodał, że postanowienie o przekazaniu ustawy do publikacji również zostało podpisane.

Cytat

Odbudowa Pałacu Saskiego dawno powinna nastąpić, ale polskie państwo cały czas przed laty podnosiło się z ruin. Teraz dopiero śmiało możemy powiedzieć staje się państwem, które wchodzi do ligi państw zamożnych, także dzięki mądrej polityce w ostatnich latach
- powiedział prezydent Andrzej Duda.

Odbudowa Pałacu Saskiego ma być częścią upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzonej w 2018 roku. Ustawę przygotował zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta RP. W zamierzeniu Pałac Saski ma stać się przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. 

W ustawie zapisano m.in., że "obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na potrzeby innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną z przeznaczeniem na prowadzenie tej działalności".


Za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie zapłaci  Skarb Państwa. W celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Skarb Państwa utworzy Spółkę Celową. Zarząd Spółki Celowej składa się z nie więcej niż 3 osób. Rada Nadzorcza Spółki Celowej składa się z 6 osób.

Pałac Saski, który wzniesiono w wyniku rozbudowy XVII-wiecznego pałacu Jana Andrzeja Morsztyna, był wielokrotnie przebudowywany w kolejnych wiekach. W okresie II Rzeczypospolitej był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a sąsiedni Pałac Brühla był siedzibą MSZ.

Po zniszczeniu Pałacu Saskiego przez Niemców pod koniec grudnia 1944 r. jedynym śladem po nim pozostał fragment trzech środkowych arkad, w których znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza - symboliczna mogiła upamiętniająca bezimiennych żołnierzy poległych w obronie Polski, miejsce obchodów najważniejszych świąt państwowych.