Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił wszystkie decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie likwidacji radia Blue FM. W ubiegłym roku Rada arbitralnie zdecydowała o likwidacji krakowskiej rozgłośni.

Był to pierwszy w historii przypadek, gdy odebrano prawo do nadawania stacji radiowej bez żadnego powodu.

Decyzja zdominowanej przez SLD KRRiT została podjęta w atmosferze skandalu - niektórzy członkowie KRRiT, głosujący przeciw Blue FM, nawet nie czytali dokumentacji koncesyjnej. W obronie stacji stanęły znane krakowskie osobistości, władze samorządowe i posłowie z Małopolski. Wszyscy oni uznali, że jest to zamach na niezależne media.

NSA uznał, że uchwały o zabraniu koncesji Blue FM i przydzielenie jej radiu ESKA były nielegalne. Zostały one dotknięte wadami rażącego naruszenia prawa - wyjaśniał sędzia Andrzej Kuba. W głosowaniu jeden członek KRRiT był za odebraniem koncesji, jeden przeciw, a 5 się wstrzymało. Tymczasem statut rady wyraźnie mówi, że decyzje muszą być podjęte większością głosów.

Fundacja Rozwoju Ziemi Gdowskiej, właściciel radia, zwróci się teraz do KRRiT o ponowną koncesję i będzie walczyć o odszkodowanie. Straty będą jednak trudne do odrobienia: Nieobecność w eterze powoduje, że nie da się już odbudować tego podmiotu, to już nie będzie ten podmiot - uważa Kazimierz Gródek, pełnomocnik fundacji.

Przed odebraniem koncesji sekretarz KRRiT Włodzimierz Czarzasty szantażował właścicieli radia i groził, że jeśli nie zmieni się statut właścicielski, radio straci koncesję. Grupa członków KRRiT miała inny pomysł na przydział częstotliwości i inaczej chciała ukształtować ten rynek; uznała, że dla niektórych podmiotów nie ma miejsca na rynku mediów, stąd zostały wyeliminowane - dodaje Gródek.

Krakowskie radio przegrało walkę o częstotliwość z warszawskim radiem ESKA. Właściciele tej ostatniej stacji są znani z bardzo bliskich kontaktów towarzyskich z przedstawicielami rządzącego SLD. Zbigniew Benbenek, szef ZPR, właściciel sieci ESKA, to jeden z ważnych „graczy” dziwnych prac nad ustawą o grach losowych, ostatniego skandalu związanego z partią władzy.

Podobny wyrok NSA wydał w przypadku RMF FM. Uchylając zakaz lokalnych rozszczepień, uznał wtedy, że KRRiT ewidentnie łamie prawo.

10:00