Jako niezgodny z prawem uznał sąd administracyjny zakaz nadawania programów lokalnych przez radio RMF, jaki 3,5 roku temu wydała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To kolejne zwycięstwo RMF w sporze z KRRiT.

Decyzję Krajowej Rady radio RMF zaskarżyło w sądzie; po dzisiejszym orzeczeniu mamy powody do przynajmniej częściowej satysfakcji. Uznając, że decyzje KRRiT wobec RMF są nielegalne, sąd nawiązał do wcześniejszego orzeczenia NSA, który podobnie orzekł już jesienią 2002 roku.

Jednak pomimo orzeczenia NSA Krajowa Rada ponownie wydała arbitralny zakaz emisji programów lokalnych. Dziś tak decyzje Rady skomentował sędzia: Sąd z przykrością stwierdza, że jakość uchwał Krajowej Rady i jakość tych decyzji nie uległa szczególnej poprawie.

Podczas dzisiejszej rozprawy sędzia zwrócił także uwagę, że Krajowa Rada dopuszcza się kwestionowania orzeczeń sądowych. W decyzjach, w odpowiedziach na skargę i w materiałach procesowych znalazły się niedopuszczalne w opinii sądu polemiki z już wydanymi wyrokami sądowymi.

Rada Radiofonii i Telewizji już dwukrotnie zakazała nam emisji programów lokalnych - sądy dwukrotnie uznały te decyzje za nielegalne.

Zanim KRRiT zakazała nadawania RMF informacji z regionów oraz wiadomości dla kierowców programy te emitowaliśmy przez 7 lat.