Jest poważna groźba przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego przez rzeki w Łódzkiem - ostrzega biuro Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu. W związku z roztopami i odwilżą przewidywane jest przekroczenie stanu alarmowego Warty w Działoszynie i ostrzegawczego w Sieradzu.

Stany alarmowe utrzymują się w Osjakowie na Warcie, w Łasku na Grabi i w Niechmirowie na Oleśnicy. Na terenach niżej położonych i bezodpływowych możliwe są podtopienia.