W wieku 63 lat zmarł prof. Bogusław Banaszak, sędzia Trybunału Stanu, członek Komisji Weneckiej z ramienia Polski i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak podaje portal Onet.pl konstytucjonalista dostał we wtorek zawału serca podczas podróży samolotem.

Banaszak od 1992 roku stale współpracował ze służbami legislacyjnymi Parlamentu RP, był autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu. Był także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Zielonogórskie środowisko akademickie poniosło ogromną stratę - czytamy w komunikacie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia przypomina, że prof. Banaszak był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów i członkiem tytularnym Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy.

W czasie sporu o Trybunał Konstytucyjny przygotowywał opinie zlecone przez Biuro Analiz Sejmowych, które były korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości.

Banaszak urodził się we Wrocławiu 3 lutego 1955 roku. Jego zainteresowania badawcze skupiały się wokół prawa konstytucyjnego, prawa parlamentarnego i praw człowieka.

Został oznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi RP (2001 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), niemieckim Federalnym Krzyżem Zasługi na Wstędze (2008) oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Austrii (2000), Wielką Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii (2007), Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I klasy, a także Orderem Sprawiedliwości I Stopnia Światowego Stowarzyszenia Prawników (2011).

"Spoczywaj w pokoju"

Zmarł prof. Bogusław Banaszak, konstytucjonalista, członek powołanego przeze mnie Zespołu Ekspertów ds. Problematyki TK, autor licznych opinii prawnych dla Sejmu, uhonorowany wieloma tytułami honoris causa... Spoczywaj w pokoju - napisał na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński.


(ł)