Ponad 76,4 tys. maturzystów deklaruje, że przystąpi do sesji poprawkowej - wynika z informacji przekazanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Większość, bo ok. 65,1 tys. osób, będzie zdawać matematykę. Egzaminy poprawkowe potrwają od 25 do 29 sierpnia.

Na egzamin maturalny w terminie poprawkowym zapisało się 76 434 osób. Najwięcej uczniów, bo 65 135 będzie poprawiać egzamin z matematyki. W dalszej kolejności są: język angielski - 5790 uczniów, język polski - 5120, język niemiecki - 138, język rosyjski - 110 i geografia - 69.

To są dane dotyczące wyłącznie części pisemnej egzaminu, ponieważ nie zbieramy danych dotyczących części ustnej, które otrzymamy dopiero po zakończonym egzaminie - zaznaczył dyrektor CKE Marcin Smolik. Zgodnie z harmonogramem egzaminu w terminie poprawkowym część pisemna odbędzie się we wtorek. Część ustna egzaminu potrwa od poniedziałku do piątku.

71 proc. maturzystów uzyskało świadectwo dojrzałości


Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło prawie 294 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z których 71 proc. uzyskało świadectwo dojrzałości. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94 proc. maturzystów, z matematyki - 75 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 92 procent.

Matury najlepiej zdawali abiturienci z liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam 80 proc. przystępujących do nich osób. Wyraźnie słabiej poszło uczniom techników - sukces odniosło tam 54 proc. uczniów, a także liceów profilowanych - tam maturę zdało 42 proc. Najgorzej zaś maturę zdawali abiturienci z liceów i techników uzupełniających - sukces w tych typach szkół odniosło odpowiednio 14 proc. i 11 proc.

Maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Chętni mogli je również zdawać na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mogli też wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdawali je na wybranym poziomie - podstawowym lub rozszerzonym. Abiturienci musieli zdać także dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, CKE poda w połowie września.

W ubiegłym roku, w czerwcu CKE podała, że maturę zdało 81 proc. maturzystów (z języka polskiego zdało 96 proc., z matematyki- 85 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 95 proc.). Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało w ubiegłym roku 88 proc. abiturientów.

(mal)