Z cyberprzemocą ze strony uczniów zetknął się co czwarty nauczyciel - donosi "Gazeta Wyborcza".

Badaniem cyberprzemocy w szkole od sześciu lat zajmuje się prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Według niego prawie co czwarty nauczyciel obawia się wykorzystania telefonu lub internetu przeciwko niemu.

Nauczyciele chcieliby mówić o cyberprzemocy, ale woleliby, aby ciężar tej dyskusji wziął na siebie ktoś inny. Trudno przyznać się do tego, że jest się gnębionym i upokarzanym przez dziecko, którego wychowaniem powinniśmy się zająć - mówi Tomasz Wojciechowski z fundacji Falochron, która prowadzi ośrodek interwencji w kryzysach wywołanych przemocą szkolną.