Nadzór budowlany zajmie się pomnikiem księdza Henryka Jankowskiego. Jeszcze dziś ruszyć ma postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W weekend pomnik - przewrócony w zeszłym tygodniu przez 3 mieszkańców Warszawy i okolic - został ponownie postawiony na swoim miejscu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku będzie prowadził w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Jak powiedział RMF FM Władysław Wróbel, sprawdzane będą w nim między innymi aspekty związane z bezpieczeństwem i przeprowadzeniem ponownego montażu. Analizowane będzie również to, czy obiekt mógłby stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla postronnych osób. Wyjaśnić trzeba też czy osoby montujące figurę miały do tego odpowiednia uprawnienia. Ma to związek choćby z ewentualnym ustaleniem odpowiedzialności w sytuacji, w której doszłoby do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku.

Ustalić trzeba też, kto tak naprawdę jest dziś właścicielem pomnika - bo i w tym wątku są wątpliwości. Nie wiadomo, kto dokładnie będzie dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku stroną w tym postępowaniu.

Nadzór będzie też chciał, by właściciel obiektu zlecił ekspertyzę rzeczoznawcy z zakresu prawa budowlanego, który ocenić miałby czy pomnik został prawidłowo postawiony.

Zdaniem Krzysztofa Dośli, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika księdza Henryka Jankowskiego, ponowne postawienie monumentu odbyło się zgodnie z prawem. Remont pomnika został zgłoszony w piątek, wcześniej jak mówi Dośla, wykonana została renowacja figury. Komitet nie dostarczał w sprawie renowacji żadnych dokumentów, poza samym zgłoszeniem remontu. Dośla dodaje, że wszelkie dokumenty w sprawie pomnika, są od momentu jego postawienia, w dyspozycji Urzędu Miasta w Gdańsku. 

Nikt z nas nie zakładał, że miasto Gdańsk będzie nam cokolwiek ułatwiało. Aż tak naiwni nie jesteśmy - powiedział RMF FM Krzysztof Dośla pytany o postępowanie nadzoru budowlanego.

Do sprawy ponownego postawienia pomnika odniosła się też Aleksandra Dulkiewicz pełniąca funkcję prezydenta Gdańska. "Pomnik został postawiony niezgodnie z procedurą budowlaną, która reguluje m.in. bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa. Traktujemy ten akt jako świadome działanie wbrew prawu budowlanemu, w związku z czym zwrócimy się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Ponowne posadowienie pomnika nie ułatwia dialogu. Obawiamy się niepokoju społecznego i eskalacji konfliktu. Ponowna dewastacja cokołu w nocy z 21 na 22 lutego 2019 roku potwierdza jedynie nasze obawy co do tego, że lepsza dla pamięci i wyjaśnienia sprawy zarzutów byłaby wstrzemięźliwość. Przypomnijmy, że 7 marca 2019 , podczas najbliżej sesji Rady Miasta Gdańska, staną wnioski o odebranie ks. Henrykowi Jankowskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska oraz o zmianę nazwy skweru, na którym stoi pomnik ks. Henryka Jankowskiego" - napisała w oświadczeniu Dulkiewicz.

Opracowanie: