Gigantyczna akcja policjantów z CBŚP i KWP w Poznaniu. Rozbili grupę przestępczą, która jest podejrzana o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 mln zł. Podczas akcji, przeprowadzonej jednocześnie w kilku miastach, zatrzymano 22 osoby oraz przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych. Na poczet kar zabezpieczono mienie warte 20 mln zł.


Rozbita grupa działała na przełomie 2017 i 2018 roku w Poznaniu, w Warszawie i innych miastach na terenie Polski.

We wrześniu 2018 roku do śledczych dotarła informacja, że mogło dojść do popełnienia przestępstw przy zawieraniu umów o pożyczki ze środków Unii Europejskiej. Informacje te potwierdzili policjanci z Zarządu w Poznaniu CBŚP. Zakwestionowano udzielenie 130 pożyczek dla 100 firm. Pożyczki były udzielane na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego.

W ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o oszustwa oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas akcji policjanci CBŚP zabezpieczyli dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci jako materiał dowodowy w sprawie.

Podczas poprzedniej akcji zatrzymano 22 osoby, przeszukano ponad 140 obiektów, w tym siedziby firm i mieszkania podejrzanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że straty spowodowane działalnością tej grupy szacowane są już na ok. 80 milionów złotych. Wobec osób podejrzanych o założenie i kierowanie tą grupą przestępczą od grudnia 2018 roku stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztów.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów i prokuratorów ujawniono majątek należący do podejrzanych w postaci kilkudziesięciu nieruchomości, kilkunastu samochodów oraz pieniędzy na rachunkach bankowych. Dzięki temu zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych. Zabezpieczenia majątkowe mają na celu naprawienie szkód oraz pokrycie ewentualnych grzywien.