Albo zasady egzaminowania się zmienią, albo zaczniemy wyjeżdżać do innych krajów, aby za granicą uzyskać specjalizację i tam pracować – ostrzegają młodzi lekarze, a pisze o tym „Dziennik”.

Tegoroczny egzamin specjalizacyjny z 16 października był najgorszy od lat. Już pierwszego etapu sprawdzianu nie zdało 331 z 706 lekarzy. Jak się okazało - pytania zawierały poważne błędy merytoryczne i sześć z nich organizator sprawdzianu musiał unieważnić.

Młodzi lekarze już zapowiedzieli, że nie pozostawią sprawy bez dalszego ciągu. Dziś we Wrocławiu spotykają się, aby założyć stowarzyszenie na rzecz poprawy państwowego egzaminu specjalizującego.

Zajęcie się sprawą zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Część młodych lekarzy postanowiła nie czekać na analizy ministerstwa i zdawać egzamin w innym kraju.