Prawie 37 milionów euro zostało zarezerwowanych dla Elbląga i okolicznych warmińsko-mazurskich gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Prawie 37 milionów euro - tyle pieniędzy zarezerwowanych zostało dla Elbląga i okolicznych gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje drogowe, ale również poprawę opieki medycznej.

Chcielibyśmy w szpitalu specjalistycznym, byłym wojskowym zbudować blok operacyjny, zaś w szpitalu miejskim stworzyć oddział geriatrii i pulmonologii
- powiedział Jerzy Wilk, prezydent Elbląga. Będziemy stawiać także na poprawę jakości kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, w tym niezbędne będzie doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej - dodał.

Nowy okres programowania budżetu unijnego dla Polski na lata 2014-2020 zakłada wprowadzenie nowego narzędzia wspierającego rozwój terytorialny, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ideą ZIT jest jak najlepsza współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału i rozwiązywania problemów.

Obszar ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF) Elbląga obejmuje swoim zakresem: gminę miasto Elbląg, gminę Elbląg, gminę Milejewo, gminę Młynary, gminę Tolkmicko oraz dodatkowo powiat elbląski (w obszarze gmin: gminy Elbląg, gminy Milejewo, gminy Młynary, gminy Tolkmicko).