Próbny egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej już za gimnazjalistami. Uczniowie musieli zmierzyć się z dwoma blokami zadań. W pierwszym bloku znalazły się zadania z nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii, a w drugim - z matematyki. Zobaczcie arkusze zadań, rozwiązania i punktację!

Przedmioty przyrodnicze. Arkusz zadań

Przedmioty przyrodnicze. Klucz odpowiedzi i punktowania zadań

Matematyka. Arkusz zadań

Matematyka. Odpowiedzi i propozycje oceniania zadań

Wczoraj gimnazjaliści mierzyli się z naukami humanistycznymi. Jako pierwszy dostali na egzaminie blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, a później rozwiązywali zadania z języka polskiego. Oto arkusze zadań z obydwu bloków i klucze rozwiązań:

Historia i wiedza o społeczeństwie. Arkusz zadań

Historia i wiedza o społeczeństwie. Klucz odpowiedzi i punktowania zadań

Język polski. Arkusz zadań

Język polski. Odpowiedzi i propozycje oceniania zadań

Jutro gimnazjalistów czeka jeszcze próbny egzamin z języka obcego, który zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Właściwy egzamin pod koniec kwietnia 2013

Wystandaryzowane arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Prace rozwiązane przez uczniów sprawdzą natomiast nauczyciele z ich szkół.

Dodatkowo po zakończeniu próbnych egzaminów w 82 losowo wybranych gimnazjach eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych wspólnie z nauczycielami przeanalizują prace uczniów. Będą też zbierać opinie gimnazjalistów i nauczycieli na temat stopnia trudności zadań. Dzięki przygotowanej w ten sposób diagnozie kompetencji gimnazjalistów będzie można dokonać ewentualnie korekty arkuszy egzaminacyjnych, a także szybko przygotować i udostępnić nauczycielom i rodzicom narzędzia do pracy z uczniami. Zadania opracowane przez ekspertów zostaną udostępnione w bazie narzędzi dydaktycznych Instytutu.

W obecnym roku szkolnym egzamin gimnazjalny przeprowadzony zostanie w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli wtedy do niego przystąpić, będą zdawać w drugim terminie, w dniach 3, 4 i 5 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jego wyniki z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Może się on ubiegać o przyjęcie do trzech takich szkół jednocześnie.