Prokurator Irena Laura Łozowicka z Prokuratury Generalnej to kandydatka Krajowej Rady Prokuratury na Prokuratora Generalnego. KRP swoją kandydaturę przedłożyła już prezydentowi. Andrzej Duda ma do wyboru Łozowicką lub prokuratora Krzysztofa Karsznickiego z Prokuratury Generalnej.

Prokurator Łozowicka ma prawie 30-letni staż w prokuraturze - do tego roku były to różne szczeble prokuratur łódzkich: rejonowej, okręgowej i apelacyjnej. W tym roku odebrała nominację do Prokuratury Generalnej. Pracuje w departamencie ds. konstytucyjnych PG.

Jak mówiła w czasie przesłuchania w Krajowej Radzie Prokuratury, koncepcja prokuratury nie powinna się zmieniać wraz ze zmianą układu politycznego i dlatego - podkreśliła - prokuratura "musi być w konstytucji".

W jej ocenie "patologiczna i grożąca niezależności prokuratorskiej" jest sytuacja niepewnej przyszłości, w której - w obecnych uwarunkowaniach - tkwi prokuratura i prokuratorzy. Nawet jeśli prokuratorzy nie kierują się tą obawą, to ich decyzje procesowe mogą być tak postrzegane. Czym jest niezależność prokuratora, jeśli trzeba ją wyszarpywać? Oddzielenie prokuratury od rządu miało być pierwszym krokiem, a teraz słyszymy, że trzeba cofnąć czas - dodała.

Łozowicka postulowała wzmocnienie wydziałów śledczych i "przemodelowanie organizacyjne prokuratur wyższych szczebli" - i do tego dopiero dostosowanie organizacji Prokuratury Generalnej. Jej zdaniem, można rozważyć likwidację wydziałów sądowych w prokuraturach - bo wszyscy prokuratorzy powinni chodzić do sądów, a według niej wielu z nich już tego chce. Ale nikogo nie należy uszczęśliwiać na siłę. Wszystko powinno być poprzedzone rozmowami z prokuratorami - zastrzegła. Chciałaby też, aby szef każdej z prokuratur miał większe niż obecnie możliwości zarządzania kadrami.

Jak podkreśliła, minister sprawiedliwości już teraz ma duże uprawnienia - uczestniczy w KRS i KRP i ma wpływ na wybór prokuratora generalnego, decyduje o budżecie prokuratury, nadaje jej regulamin. Trzeba uświadomić ministrowi sprawiedliwości, że niektóre zapisy regulaminu są nie do realizacji - np. aby ten sam prokurator był od śledztwa do prawomocnego wyroku - mówiła.

Karsznicki kandydatem KRS

Kandydatem Krajowej Rady Sądownictwa jest Krzysztof Karsznicki z Prokuratury Generalnej. Karsznicki jest zwolennikiem zmian organizacji pracy w prokuraturze i priorytetowego traktowania interesu pokrzywdzonego, ale nie zmian w prawie. Nie chce ponownego łączenia funkcji Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości.

(es)