13 osób oskarżyła prokuratura o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która umożliwiała imigrantom zza wschodniej granicy nielegalny przewóz z Polski do krajów Europy Zachodniej. Taki przerzut, za określoną opłatą, zorganizowali co najmniej 205 osobom.

Oskarżeni to 43-letni obywatel Gruzji Davit T., z zawodu lekarz, utrzymujący się w Polsce z prac dorywczych, oraz 12 Polaków: 11 mężczyzn i jedna kobieta - mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic. Mają od 29 do 65 lat. To bezrobotni, utrzymujący się z prac dorywczych lub renciści.

Według prokuratury w okresie od 26 sierpnia do 23 września 2011 r. brali oni udział w grupie przestępczej mającej na celu organizowanie obywatelom Gruzji, Armenii i republik kaukaskich wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej nielegalnego przekraczania granicy Polski z Niemcami i Czechami.

Oskarżeni przewozili cudzoziemców, którzy po przyjeździe do Polski złożyli wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Wyjazdy organizowane były głównie do Francji, ale także do Belgii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Austrii. Za przewóz pobierali ustalone wcześniej opłaty - od 250 do 400 euro za jeden kurs. Według prokuratorów w czasie miesiąca przewieźli z Polski do innych krajów UE co najmniej 205 cudzoziemców.

Jak ustalili śledczy, procederem kierował obywatel Gruzji Amiran A. Mężczyzna jest teraz we Francji. Wydano wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania. Według prokuratury to on rekrutował kierowców chętnych do przewożenia cudzoziemców. Wyszukiwał też zainteresowanych przerzutem imigrantów wśród mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej lub wśród osób składających wnioski o nadanie statusu uchodźcy na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Oskarżeni Polacy złożyli do sądu wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzania procesu - uzgodnili z prokuratorem kary od roku do 2,5 lat więzienia w zawieszeniu na okres od trzech do sześciu lat oraz kary grzywny w wysokości 1-2 tys. zł.

Za organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczania granicy grozi kara do ośmiu lat więzienia. 

(mpw)