We wrześniu 2006 r. młoda kobieta poinformowała policję, że została zgwałcona przez proboszcza Krzysztofa J. na plebanii jednej z parafii w Częstochowie. Miało do tego dojść podczas omawiania organizacji obozu młodzieżowego.

Jeszcze tego samego dnia 43-letni ksiądz został zatrzymany. Był aresztowany od 1 września do 16 listopada 2006 r. Areszt zamieniono mu później na dozór policyjny z zakazem opuszczania kraju. Zakazano mu też kontaktowania się z poszkodowaną.

Proces rozpoczął się w maju 2007 r. - ze względu na dobro ofiary był prowadzony z wyłączeniem jawności.

Wyrok częstochowskiego sądu nie jest prawomocny; nie wiadomo, czy strony zdecydują się na jego zaskarżenie. Prokuratura w powtórzonym procesie zasadniczo zgadzała się z pierwotnym wyrokiem. Oskarżonego bronił tym razem inny obrońca.