​"Komisja Europejska z niepokojem obserwuje zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. 13 stycznia ta sprawa będzie omawiana na kolegium komisarzy" - poinformowała rzeczniczka KE Barbara Helfferich. Przypomniała też, że pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans wystosował 23 grudnia list do polskich władz, w którym "domagał się dalszych informacji i zaangażowania Komisji Weneckiej", czyli Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, która jest organem doradczym Rady Europy. "Podkreślił znaczenie rządów prawa jako jednej z wartości UE" - dodała. Komisja Wenecka ma wydać pełną opinię podczas sesji w marcu.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego /Rafał Guz /PAP

W liście do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Timmermans wzywał polskie władze do nieprzyjmowania nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oczekiwałbym, że ta ustawa nie zostanie ostatecznie przyjęta albo przynajmniej, że nie zostanie wdrożona, dopóki wszelkie kwestie dotyczące wpływu tej ustawy na niezawisłość i funkcjonowanie TK nie zostaną w pełni i adekwatnie ocenione - napisał wówczas wiceszef KE.

W poniedziałek rzeczniczka KE powiedziała, że Komisja otrzymała 24 grudnia pierwszą odpowiedź w tej sprawie od polskich władz. Wyjaśniono, że Polska konsultuje się teraz z Komisją Wenecką - dodała.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker umieścił tę sprawę w porządku obrad kolegium komisarzy na 13 stycznia, do pierwszej dyskusji i oceny na podstawie sprawozdania pierwszego wiceprzewodniczącego Timmermansa - poinformowała rzeczniczka.

Według źródła PAP w KE, Komisja oczekuje od polskich władz bardziej szczegółowej odpowiedzi niż ta z 24 grudnia. Komisja zwróciła się do polskiego rządu, by złożył wyjaśnienia nie tylko w sprawie nowo przyjętych przepisów, ale także "w sprawie konfliktu między prezydentem a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym zasadności czy też nie serii nowych nominacji członków tego Trybunału". Polskie zapytanie do Komisji Weneckiej nie obejmuje obecnego konfliktu między Trybunałem Konstytucyjnym a prezydentem dotyczącego tych nominacji - zauważyło źródło.

Komisja Wenecka poinformowała, że przyjęcie pełnej opinii w sprawie zapytania Polski na temat Trybunału Konstytucyjnego jest przewidziane w czasie następnej sesji zaplanowanej na marzec.

Nowelizacja weszła w życie

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS została uchwalona w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że weszła w życie. Stanowi ona m.in., że Trybunał co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów TK. W składzie siedmiu sędziów będą zaś badane m.in. skargi konstytucyjne i pytania prawne sądów. Orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak dziś - zwykłą. Ponadto, terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu.

(MRod)