Wicepremier Beata Szydło stanie na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów, który będzie zajmował się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z poprawą sytuacji rodzin i wspierania aktywności zawodowej w Polsce. Zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego dot. tej kwestii zostało opublikowane w czwartek w Monitorze Polskim i również w czwartek wchodzi w życie.

Wicepremier Beata Szydło stanie na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów, który będzie zajmował się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z poprawą sytuacji rodzin i wspierania aktywności zawodowej w Polsce. Zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego dot. tej kwestii zostało opublikowane w czwartek w Monitorze Polskim i również w czwartek wchodzi w życie.
Beata Szydło /Grzegorz Momot /PAP

Powołanie Komitetu Społecznego RM, to bardzo ważna decyzja PMM. Przed nami dużo pracy, nowe wyzwania. Możemy wiele dobrego zrobić dla Polaków. Cieszę się, że szefując KSRM, będę mogła kontynuować nasz program. Na początku stycznia przedstawię plan działania i nowe inicjatywy - napisała na Twitterze Beata Szydło. 


Komitet Społeczny Rady Ministrów będzie organem pomocniczym rządu oraz premiera. Do jego zadań będzie należeć zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi i Radzie Ministrów.

Komitet Społeczny ma zajmować się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań służących poprawie sytuacji rodzin w Polsce, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa, jakości i warunków życia. Ma także zajmować się działaniami służącymi wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych. W zakresie jego działań będą też kwestie dot. sytuacji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób starszych, w tym emerytów.

Ponadto Komitet ma być odpowiedzialny za dokonywanie analiz i ocen stanu prawnego i społecznego dot. sytuacji rodzin, wspierania aktywności zawodowej i dostępności oraz poziomu usług socjalnych. Ma także przygotowywać programy i harmonogramy związane z realizacją poszczególnych zadań, koordynować prace związane z przygotowaniem projektów ustaw, uzgadniać rozstrzygnięcia lub stanowiska odnośnie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie spraw społecznych.

Komitet będzie wskazywał rządowi opinie, wnioski, rozstrzygnięcia i rekomendacje w sprawach społecznych, określał zadania i terminy ich wykonania oraz wskazywał organy i instytucje odpowiedzialne za wykonanie tych zadań.

Zgodnie z zarządzeniem, Komitet będzie mógł powoływać zespoły do opracowania określonych analiz i prognoz. 


(mn)