Do sześciu wzrosła liczba alarmów powodziowych w Małopolsce. Alarm obowiązuje w Nowym Sączu, a także w gminach: Bochnia, Borzęcin, Dąbrowa Tarnowska, Łapanów i Pcim. Deszcz wciąż pada, hydrolodzy przewidują dalszy wzrost poziomu rzek.

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje już w Krakowie oraz dwóch powiatach: myślenickim i nowosądeckim oraz w ośmiu gminach: Grybów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kłaj, Olesno, Radgoszcz, Stary Sącz, Szczucin i Szczurowa.

Stany alarmowe przekroczyło 14 rzek w 16 punktach wodowskazowych. Poziom 15 rzek w 19 miejscach pomiaru utrzymuje się powyżej stanów ostrzegawczych. Największe przekroczenia stanów alarmowych zanotowano na rzece Uszwicy w Borzęcinie - o 124 cm i Czarnym Dunajcu w Nowym Targu oraz na Skawince w Radziszowie - w obydwu przypadkach o 94 cm.

Wzbierające rzeki i potoki oraz woda deszczowa spływająca w obniżenia terenu podtapiają głównie pola uprawne i łąki, boiska, drogi, przejazdy pod wiaduktami i najniżej położone partie zabudowań, takie jak piwnice i garaże. Lokalne podtopienia budynków, dróg i pól wystąpiły w gminach Igołomia-Wawrzeńczyce, Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Olesno, Szczucin i Bochnia. Występują utrudnienia na drogach powiatowych w gminach Dąbrowa Tarnowska i Pcim - wylicza rzeczniczka wojewody małopolskiego, Joanna Sieradzka.

w zalanym bieżanowie był maciej grzyb. posłuchaj:

W Krakowie zalanych jest kilka ulic, niektóre zamknięto dla ruchu, najwięcej w Starym Bieżanowie. Wylała tam rzeka Serafa. Z kolei w Opatkowicach strażacy uszczelniają przeciekający wał na Wildze. Nieczynny jest tunel drogowy w Ruszczy. Zagrożenie powodziowe w Krakowie stanowią mniejsze cieki i woda opadowa, Wisła w mieście utrzymuje się poniżej poziomu ostrzegawczego.

Hydrolodzy IMiGW spodziewają się dalszego wzrostu poziomu wody w zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki oraz w innych bezpośrednich dopływach Wisły w Małopolsce. Poziom rzek będzie się utrzymywał powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie także alarmowych. Synoptycy spodziewają się dalszych opadów deszczu.

Czekamy na informacje o sytuacji w Twoim regionie i miejscowości - wyślij informacje, zdjęcia i filmy na Gorącą Linię RMF FM (SMS/MMS 600 700 800, e-mail: fakty@rmf.fm lub za pomocą formularza www).