Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych - poinformowała jego kancelaria. Ustawa zakłada, że mundurowi będą mogli przechodzić na emeryturę po 55. roku życia i 25 latach służby.

Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 procent podstawy jej wymiaru. Za każdy rok ma rosnąć o 3 procent. Maksymalnie będzie mogła wynieść 75 procent pensji. Teraz, by przejść na emeryturę, mundurowi muszą - niezależnie od wieku - przepracować 15 lat.

Nowelizacja dotyczy żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 10 formacji, którzy wstąpią do służby od 2013 roku. Zmiany dotkną funkcjonariuszy: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Emerytury mundurowe będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą wypłacane z budżetu państwa. Wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 procent podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 procent. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 procent pensji.

Jak dotychczas emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 procent za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą.

Teraz, by przejść na emeryturę, mundurowi muszą - niezależnie od wieku - przepracować 15 lat. Wtedy emerytura wynosi 40 procent ostatniego uposażenia. Maksymalna emerytura wynosi zaś 75 procent ostatniej pensji.