Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej i specjaliści z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu spróbują określić dokładną lokalizację dawnych filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen na terenie dolnośląskiej gminy Walim. Badania mają skupić się na okolicach masywu Włodarza i Górnych Jugowic. Poszukiwania mają rozpocząć się na początku wakacji.

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej i specjaliści z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu spróbują określić dokładną lokalizację dawnych filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen na terenie dolnośląskiej gminy Walim. Badania mają skupić się na okolicach masywu Włodarza i Górnych Jugowic. Poszukiwania mają rozpocząć się na początku wakacji.
Teren dawnego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen /Aleksander Koźmiński /PAP

Pomocne mogą okazać się analizy map lotniczych, które były wykonane na tych terenach w latach 1944-1945. Niewykluczone, że zostanie wykorzystany także sprzęt, którym dysponuje akademia. Być może w pracach pomogą także drony.

Musimy to zrobić dla pamięci tych, który tu polegli. Bardzo często mylimy zresztą obozy koncentracyjne i obozy pracy. Też chcielibyśmy rozwiać te wątpliwości i powiedzieć, czym były te obozy - mówi Adam Hausmann, wójt Walimia.

Po odnalezieniu i wskazaniu konkretnych miejsc, gmina nie wyklucza wytyczenia ścieżki pamięci. Teren, na którym istniały filie obozu zostałby także odpowiednio oznaczony.

Badania w Walimiu to pierwsze prace w ramach podpisanej kilka dni temu umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Zawarta umowa zakłada między innymi udział w poszukiwaniach miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość Polski czy organizowaniu konferencji naukowych. W ramach wspólnych prac akademia będzie mogła korzystać także z archiwalnych dokumentów znajdujących się w IPN.

Poszukiwania w Walimiu to po części pokłosie informacji z końca ubiegłego roku. Fundacja Thesaurus z Warszawy zawiadomiła wówczas prokuraturę, że w miejscu, gdzie w czasie drugiej wojny światowej mógł funkcjonować obóz, wybudowano domki letniskowe.

(ak)