W ziemniakach pochodzenia egipskiego wykryto groźną dla upraw bakterię – ostrzega Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szef resortu wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości.

W ziemniakach pochodzenia egipskiego wykryto groźną dla upraw bakterię – ostrzega Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Szef resortu wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości.
Ziemniaki były importowane do Polski za pośrednictwem innych państw UE (zdj. ilustracyjne) / R. Koenig /PAP/DPA

Jak czytamy na stronie resortu, obecność bakterii Ralstonia solanacearum w próbie pobranej z bulw ziemniaków pochodzenia egipskiego została potwierdzona podczas kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Bakterię Ralstonia solanacearum wykryto w ziemniakach sprowadzanych z Egiptu po raz drugi w ciągu dwóch lat. W obu przypadkach ziemniaki były importowane do Polski za pośrednictwem innych państw UE.

Bakteria Ralstonia solanacearum obok bakterii Clavibacter michiganensisssp. sepedonicus jest jednym z najgroźniejszych patogenów ziemniaka.

(mpw)