Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące pozostałości pestycydu – chlorpiryfosu w partii mrożonych różyczek brokułów. Wdrożono procedury wycofania produktu z rynku.

Chodzi o produkt: Hortex Brokuły różyczki, 450 g, produkt głęboko mrożony, o numerze partii LS1C2170620 8 B 1806201448, z minimalną data trwałości: czerwiec 2022. Producentem mrożonki jest Polski Ogród Sp. z o.o.

GIS podał, że w wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu w partii mrożonych różyczek brokułów. Produkt ten może stwarzać potencjalne zagrożenie dla konsumentów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej próbują ustalić źródło, a także zakres niezgodności z normami. Producent Polski Ogród Sp. z o.o. poinformował, iż na stanie magazynowym nie posiada "zakwestionowanego" produktu. Przedstawił także listę dystrybucji przedmiotowych brokułów i zobowiązał się do uruchomienia procedury wycofania ich z obrotu.

W dniu 16.10.2020 r. producent rozpoczął proces powiadamiania klientów o konieczności sprawdzenia stanów magazynowych i zablokowania sprzedaży partii brokułów.

GIS zaleca, by nie spożywać produktów z partii objętej komunikatem.