Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wprowadzone zostaną obszary z ograniczeniami w ruchu pojazdów. Do tych stref będą mogły wjeżdżać tylko ściśle określone pojazdy.

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wprowadzone zostaną obszary z ograniczeniami w ruchu pojazdów. Do tych stref będą mogły wjeżdżać tylko ściśle określone pojazdy.
Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Bednarczyk /PAP

Każdy z identyfikatorów można pobrać TUTAJ! Zupełnie inną sprawą są wjazdówki wydawane przez ZIKiT, o które trzeba wystąpić i złożyć wniosek. Wjazdówki będą wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach. Większości krakowian wystarczy sam identyfikator.

Identyfikator potrzebny jest jedynie w przypadku wjazdu do danej strefy. Mieszkańcy, pracownicy, dostawcy, którzy będą się poruszać wewnątrz danej strefy nie muszą posiadać identyfikatora.

Mapy stref:

Strefa ograniczenia ruchu I

Strefa ograniczenia ruchu II

Strefa ograniczenia ruchu III

Strefa zamknięta Błonia

Strefa zamknięta Łagiewniki

Jak do domu dojadą mieszkańcy stref?

Osoby, które mieszkają w obszarze strefy ŚDM, powinny pobrać identyfikator z literą "M" (mieszkaniec), który należy wypełnić i umieścić za przednią szybą samochodu. Ponadto do kontroli policyjnej należy mieć przy sobie dokument określający zameldowanie na terenie danej strefy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. dowód osobisty, prawo jazdy, aktualną umowę najmu mieszkania, decyzję podatku od nieruchomości, imienny rachunek z adresem.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK

Pracownicy dojeżdżający do firm w strefach:

Powinni mieć ze sobą identyfikator typu "PR" (pracownik). Pracodawca wypełnia dane: "Pojazdem o numerze rejestracyjnym.... dojeżdża do pracy pracownik firmy... zlokalizowanej przy ulicy..." oraz potwierdza podpisem i pieczątką. Tak wypełniony druk należy umieścić za przednią szybą samochodu. Dojazd do strefy w której znajduje się zakład pracy możliwy będzie od godz. 0:00 danego dnia, do godz. 10:00 (wyjątkiem jest strefa Łagiewniki, tam dojazd będzie możliwy tylko do godz. 8:00).

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK

Pojazdy służbowe firm zlokalizowanych w strefach.
Zasady takie same jak powyżej. Ponadto w razie kontroli policyjnej, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK

Dojazd do placówek służby zdrowia zlokalizowanych w strefach:

Każdy pojazd dojeżdżający do placówek służby zdrowia powinien mieć umieszczony za szybą identyfikator "SZ" (szpital). W razie spodziewanego porodu radzimy wcześniej wydrukować taki identyfikator i umieścić go w widocznym miejscu, tak aby był gotowy w razie potrzeby. Ta sama zasada dotyczy wizyt u specjalisty w placówce medycznej. W razie wypadku czy nagłych przypadków uszczerbku na zdrowiu - należy zgłosić problem kontrolującemu policjantowi.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK

Pracownicy służby zdrowia pracujący w strefach:

Lekarz rodzinny, pielęgniarki i inni pracownicy mieszczącej się w strefie placówki zdrowia powinni umieścić w widocznym miejscu w samochodzie identyfikatory "SZ" (szpital) oraz "PR" (pracownik).

Lekarze prowadzący prywatną praktykę: identyfikator typu "PS" (pojazd służbowy) oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności.

Pojazdy służb technicznych (nieoznakowane):

Należy pobrać ze strony identyfikator "ST" (służba techniczna"), wypełniony przez pracodawcę: "Pojazd o numerze rejestracyjnym... jest pojazdem służby technicznej realizującej umowę serwisową dla firmy... zlokalizowanej przy ulicy..." oraz potwierdzony pieczątką firmy. Do kontroli policyjnej wymagany jest dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie obsługi technicznej, serwisu, itp. (np. umowa serwisowa z firmą znajdującą się w strefie).

Pojazdy serwisu technicznego, jeżeli są to pojazdy prywatne, będą mogły wjechać do strefy na podstawie identyfikatora "ST" oraz poświadczenia od zleceniodawcy, że realizuje umowę na tym terenie

Pojazdy poczty polskiej i firm kurierskich oznakowane traktowane są jako pojazdy służby technicznej.

Pojazdy ochrony oznakowane także traktowane są jako pojazdy służby technicznej.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK

Osoby dojeżdżające do parkingu w strefie:

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK

krakow.pl