Szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na 2017 r. Mówił w nim m.in. o relacjach Polski z sąsiadami oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed naszą dyplomacją.

Szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na 2017 r. Mówił w nim m.in. o relacjach Polski z sąsiadami oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed naszą dyplomacją.
Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Konrad Szymański i Witold Waszczykowski /PAP/Radek Pietruszka /PAP
Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :12:20

Ten rok oceniamy jako zły rok dla polskiej dyplomacji, zły rok dla polskiej polityki zagranicznej. Nie można zaklinać rzeczywistości - ocenił podczas debaty nad informacją szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na 2017 r. lider PO Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem polityka zagraniczna PiS jest "krótkowzroczna, nieodpowiedzialna i chaotyczna".

Polityka zagraniczna państwa polskiego to była polityka zagraniczna na usługach partii władzy. To była polityka zagraniczna państwa PiS. Mówię to z przykrością, dlatego że podporządkowaliście tę politykę i pan swoją funkcję do funkcji ministra spraw partyjnych - zwrócił się Schetyna do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.

11:10

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do wystąpienia szefa MSZ. Bez wątpienia wzmacniamy naszą pozycję i w regionie i bez wątpienia wzmacniamy nasza pozycję w Unii Europejskiej - powiedział. Jego zdaniem, świadczą o tym w szczególności ostatnie spotkania, m.in. wtorkowe z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Według Dudy, w ubiegłym roku udało się wzmocnić bezpieczeństwo Polski. To była kwestia bezpieczeństwa militarnego, czyli szczyt NATO, współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmocnienie obecności Sojuszu na wschodniej flance - mówił prezydent. Ocenił, że postanowienia ubiegłorocznego, warszawskiego szczytu NATO były dla naszego kraju bardzo zadowalające. Zrealizowaliśmy wszystkie cele, które sobie stawialiśmy i w tej chwili ta obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce jest realizowana -  zauważył.

10:52

Prezydent Andrzej Duda: wystąpienie szefa MSZ pokazało, że polska polityka zagraniczna jest konsekwentna, ma wyznaczone cele, jest realizowana spokojnie i z głęboką dbałością o interesy Polski i Polaków.

10:25

Szef MSZ zakończył swoje wystąpienie. Teraz krótka przerwa, a później czeka nas debata.

10:24

Waszczykowski: W obecnym roku do najważniejszych kierunków działań zaliczamy promocję polskiej myśli politycznej i historii, wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, promocję Polski kreatywnej i innowacyjnej. Musimy też zdecydowanie, zgodnie z historycznymi faktami, utrwalać dobre imię Polski oraz zabiegać o należne jej w miejsce w historii Europy i świata

10:20

Szef MSZ: dużo uwagi poświęcać będziemy polskiej narracji historycznej; zaktywizowaliśmy zwalczanie kłamliwych sformułowań dot. odpowiedzialności za organizację i funkcjonowanie nazistowskich, niemieckich obozów śmierci w czasie II wojny światowej.

10:19

Szef MSZ: W 2017 roku położymy nacisk na promocję Polski jako kraju kreatywnego, innowacyjnego. Będziemy wspierać polskie start-upy w nawiązywaniu kontaktów na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest także aktywizacja współpracy polskich i światowych ośrodków naukowych. Takie działania zainicjowałem już w ubiegłym roku odwiedzając na czele misji gospodarczych ważne ośrodki, takie jak w Seattle w USA i w Vancouver w Kanadzie. W ramach promocji gospodarczej dużo uwagi poświęcimy zielonym technologiom, zwłaszcza podczas Forum Energii w Wiedniu oraz w trakcie przygotowań konferencji klimatycznej COP24 w Polsce w 2018 roku.

10:18

Szef MSZ: Na równi z rozwojem stosunków gospodarczych dążymy do wzmocnienia dialogu w kwestiach bezpieczeństwa globalnego, szczególnie w związku z wzrostem zagrożeń terrorystycznych. Kluczowe znaczenie przywiązujemy do współpracy z Japonią, Australią i Nową Zelandią. Będzie temu służyła moja wizyta w tych krajach w przyszłym miesiącu.

10:16

10:16

Szef MSZ: Trwałym elementem polskiej polityki zagranicznej stało się partnerstwo strategiczne z Chińską Republiką Ludową. Korzystamy ze sprzyjającej atmosfery w relacjach polsko-chińskich po ubiegłorocznych kontaktach na najwyższym szczeblu. Liczymy na dalszy rozwój współpracy w formacie 16+1, czyli między krajami Europy Środkowej a Chinami, w tym za pośrednictwem Sekretariatu do spraw Morskich umiejscowionego w naszym kraju.

10:15

Waszczykowski: Polityka wobec Federacji Rosyjskiej jest niestety uwarunkowana agresywnymi działaniami rosyjskimi w Europie Wschodniej. Równocześnie jednak dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem. Będziemy podejmować kroki na rzecz rozwoju dialogu społecznego, kontaktów międzyludzkich, współpracy kulturalnej i odbudowy dwustronnych relacji gospodarczych. Traktujemy Rosję poważnie, tak jak traktuje się wielkie państwo i sąsiada, jednak jeśli chodzi o nasze relacje, to do tanga trzeba dwojga.

10:13

Szef MSZ: Szanujemy indywidualne wybory naszych partnerów - tych, którzy opowiadają się za bliższymi relacjami z Unią Europejską, jak i tych, którym bardziej odpowiadają luźniejsze formy współpracy. W tym duchu wspieramy ideę dopasowania treści Partnerstwa Wschodniego do indywidualnych potrzeb poszczególnych państw.

10:12

Waszczykowski: Dajemy Ukrainie wyraźny sygnał, że to, co spotyka dzisiaj ich kraj nie tylko budzi naszą troskę, ale i konkretną reakcję. Ten konkret to także ponad 1 milion 200 tysięcy wiz wydanych w ubiegłym roku przez nasze urzędy konsularne na Ukrainie, w tym ponad 650 tysięcy wiz pracowniczych.

10:11

10:10

Szef MSZ: priorytetem jest udzielanie pomocy w samej Syrii oraz w Libanie i Jordanii; polska reakcja na kryzys humanitarny i migracyjny to też udział w specjalnych funduszach UE; łączna wartość pomocy wyniosła w 2016 r. ponad 119 mln zł.

10:10

10:09

Szef MSZ: Wspierając Ukrainę w jej wysiłkach reformatorskich i polityce proeuropejskiej, nie tracimy z pola widzenia spraw historycznych.

10:08

10:07

Szef MSZ o stosunkach z Rosją: oczekujemy zwrotu wraku prezydenckiego samolotu Tu-154 prawowitemu właścicielowi, czyli państwu polskiemu.

10:05

10:04

Szef MSZ: polityka wobec Rosji jest niestety uwarunkowana agresywnymi działaniami rosyjskimi w Europie Wschodniej; równocześnie jednak dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem.

10:03

Szef MSZ: Nie zapominamy o niemieckiej Polonii. Będziemy działać na rzecz poprawy jej sytuacji, w tym na rzecz zapewnienia odpowiedniego dostępu do nauki języka polskiego. Cieszą nas niedawne decyzje landu Hesji w tej materii podjęte z zaangażowaniem ze strony naszych służb konsularnych i lokalnej Polonii (...).

W relacjach zarówno z Paryżem, jak i Berlinem będziemy proponowali kolejne kroki, by lepiej wykorzystać Trójkąt Weimarski na rzecz zgodnej współpracy pomiędzy naszymi trzema krajami. Porównanie do trzech muszkieterów może się wydać za daleko idące, ale dewiza jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (un pour tous, tous pour un) byłaby idealna dla naszych relacji. Bez tej współpracy bowiem, trudno wyobrazić sobie przyszłość projektu europejskiego, skoro Polska, Niemcy i Francja stanowią jedną trzecią terytorium Unii Europejskiej i ponad jedną trzecią jej ludności.

10:02

Waszczykowski: Zależy nam na utrzymaniu bliskich relacji z Niemcami - naszym głównym partnerem w Unii Europejskiej, priorytetowym partnerem gospodarczym i ważnym sojusznikiem w ramach NATO

10:00

Szef MSZ: Polska pozostanie orędowniczką procesu rozszerzania UE; uważamy, że drzwi Europy powinny pozostać otwarte dla państw podzielających wizję współpracy demokratycznych krajów

09:59

Waszczykowski: Jesteśmy bezpieczni w naszym polskim domu, ale nie możemy pozostać obojętni na to, co się dzieje za ścianą

09:57

09:55

Szef MSZ: Unia musi stać się przestrzenią, gdzie poza swobodnym przepływem towarów, osób, usług i kapitału zapewniony będzie swobodny przepływ danych. (...) Polska będzie przy tym zabiegać, by korzyści z jednolitego rynku cyfrowego rozkładały się możliwie równomiernie w całej UE.

09:53

Waszczykowski: Rozmowy o Brexicie powinny "mieć charakter rzeczowy, wolny od emocji i koncentrować się na przyszłych relacjach Unii ze Zjednoczonym Królestwem". "Priorytetem będzie dla nas ochrona praw nabytych przez obywateli polskich mieszkających na Wyspach".

09:51

09:50

09:49

Waszczykowski: Pod koniec stycznia zakończono negocjacje i parafowano porozumienie ws. statusu agencji FRONTEX i jej pracowników. Warszawa jest i pozostanie siedzibą Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej

09:48

09:44

Szef MSZ: Szanujemy demokratyczny wybór obywateli brytyjskich

09:43

09:42


Szef MSZ: Remont UE nie może polegać na odnowieniu elewacji, ale na wnikliwej ocenie stanu fundamentów

09:41

Szef MSZ: Polska utrzyma zaangażowanie w operacje NATO i UE


09:40

Waszczykowski: Polska stawiana jest za wzór innym państwom członkowskim NATO, ponieważ poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa. Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zalecanego przez NATO pułapu wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB, przy czym minimum 20 proc. tych wydatków przeznaczane jest na modernizację

09:40

Waszczykowski: Najtrudniejszym wyzwaniem w 2017 roku będzie przyszłość UE

09:39

Szef MSZ: W większym niż dotychczas wymiarze zachowujemy czujność wobec zagrożenia terrorystycznego.

09:37

09:36

W ostatnich latach przekonujemy się kolejny raz, że obrona zasad i wartości bywa skuteczna wyłącznie wtedy, gdy poparta jest siłą - nie tylko siłą moralną, ale także siłą wojskową, siłą sojuszy - powiedział szef MSZ. To jest nasz parasol bezpieczeństwa. Wzmacniamy jego konstrukcję, by był odporny na najgorsze ulewy. Stąd też, podobnie jak w minionym roku, polityka bezpieczeństwa będzie nadrzędnym priorytetem polskiej polityki zagranicznej - dodał.

09:33

Waszczykowski: Stabilizacja naszego sąsiedztwa i szerzej - sąsiedztwa europejskiego jest dla Polski zadaniem o kluczowym znaczeniu. Stąd między innymi wynika nasza aktywność w relacjach z Ukrainą i Białorusią, ale także w stosunkach z państwami Bliskiego Wschodu oraz decyzje dotyczące zaangażowania wojskowego w tym regionie

09:32

09:31

Szef MSZ: Polska dyplomacja brała aktywny udział we wszystkich dyskusjach dotyczących nie tylko bezpieczeństwa euro-atlantyckiego, ale i przyszłości Unii Europejskiej. Wbrew początkowym wątpliwościom polski głos w sprawie kryzysu migracyjnego oraz potrzeby reformy UE został dostrzeżony i zyskał uznanie naszych partnerów. W reakcji na zamiar opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię podjęliśmy uwieńczone sukcesem działania, mające na celu utrzymanie wzmocnionej współpracy z tym krajem

09:30

09:29

09:28

Waszczykowski: W sprawach międzynarodowych, tak samo jak w krajowych, określiliśmy cele, na których zależy naszym obywatelom i ich właśnie bronim

09:27

Szef MSZ: W UE nasz głos jest słyszalny, a nasze argumenty brane pod uwagę

09:24

Waszczykowski: Śmiało możemy powiedzieć, że Polska stała się bardziej bezpieczna. Pozytywnej dynamiki nabrała polityka wobec najbliższego sąsiedztwa, w tym wobec Europy Wschodniej

09:20

Waszczykowski: W trudnych warunkach polska dyplomacja doskonale zdała egzamin. W pełni zrealizowaliśmy zadania postawione przed rządem przed rokiem.