Egzamin szóstoklasistów zostanie zlikwidowany od nowego roku szkolnego - zdecydował senat. Decyzję musi teraz zatwierdzić prezydent - Andrzej Duda. Tegoroczni uczniowie klas szóstych byli więc ostatnim rocznikiem, który napisał sprawdzian. W miejsce dotychczasowego egzaminu, od roku szkolnego 2017/2018, Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać.

Egzamin szóstoklasistów zostanie zlikwidowany od nowego roku szkolnego - zdecydował senat. Decyzję musi teraz zatwierdzić prezydent - Andrzej Duda. Tegoroczni uczniowie klas szóstych byli więc ostatnim rocznikiem, który napisał sprawdzian. W miejsce dotychczasowego egzaminu, od roku szkolnego 2017/2018, Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać.
Egzamin szóstoklasisty w Gorzowie Wielkopolskim (zdjęcie ilustracyjne) / Lech Muszyński (PAP) /PAP

Testy diagnostyczne, które będzie udostępniała CKE, mają dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Tymczasem, przypomnijmy, że w poniedziałek minister edukacji - Anna Zalewska - zapowiedziała, że uczniowie, którzy w 2017 r. skończą VI klasę szkoły podstawowej zamiast do gimnazjów pójdą do VII klasy szkoły powszechnej.

Rozpatrywana w środę przez Senat nowela wprowadza od przyszłego roku możliwość odwołania się przez maturzystów od wyników egzaminu. Odwołania będzie można składać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Analogiczne prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej.

Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Prawo to, od nowego roku szkolnego, będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie można tylko sporządzać notatki z wglądu do pracy.

Wprowadzono także zmiany zasad weryfikacji - na wniosek ucznia lub absolwenta - sumy punktów z egzaminu. Po zmianach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do niej innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

APA