Ponad 83 tys. maturzystów przystąpiło w czwartek o godzinie 9 do egzaminu pisemnego z geografii. W tym roku chęć zdawania geografii zadeklarowało blisko 22 proc. maturzystów. Od godziny 14 trwają zmagania maturzystów z filozofią.

Geografia należy do przedmiotów najchętniej wybieranych na maturze. Egzamin z niego na poziomie podstawowym trwał 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Rozwiązania zaproponował ekspert Interia.pl

Drugim najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest biologia. W tym roku chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało 19 proc. ogółu abiturientów. Na trzecim miejscu jest wiedza o społeczeństwie - przystąpiło do niego około 16 proc. maturzystów.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Więcej niż połowa zdających egzamin z geografii - 49 tys. - chce zdawać go na poziomie podstawowym, a reszta - na rozszerzonym.

O godzinie 14 rozpoczął się egzamin z filozofii, która należy do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z filozofii zadeklarowało 592 maturzystów. Ponad połowa z nich - 342 - chce zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.