W godzinę pociągiem z Krakowa do Nowego Sącz, w półtorej - z Krakowa do Zakopanego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę na prace dla dokumentacji projektowej dla nowej linii kolejowej łączącej Podłęże z Piekiełkiem w Małopolsce. Nowa linia pozwoli na skrócenie drogi z Krakowa do Nowego Sącza i Zakopanego.

Inwestycja zakłada wybudowanie 58 km nowej trasy kolejowej oraz modernizację prawie 80 km istniejących torów. Na odcinku od Podłęża do Szczyrzyc ruch będzie dwutorowy, po którym pociągi będą mogły się poruszać 160 k/h. Od Szczyrzyc do Tymbarku będzie to już linia jednotorowa, tam pociągi mają jeździć do 120 km/h.

Zmodernizowany ma być odcinek do Nowego Sącza z ograniczeniami do 80 km/h z powodu górskich warunków trasy. Powstanie 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów, ponad 30 wiaduktów. Ta linia będzie służyła nie tylko transportowi międzynarodowemu towarów, bo to część bursztynowego szlaku, ale będzie służyła pasażerom i Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu - mówi minister Andrzej Adamczyk.

Z Nowego Sącza do Krakowa mamy dojechać w 60 minut, z Krakowa do Zakopanego w półtorej godziny. Z Limanowej do centrum Krakowa dojedziemy w 40 minut. To może być realna alternatywa dla transportu samochodowego.

Zawarta dzisiaj umowa to niezwykle ważny etap ogromnej inwestycji: budowy nowej linii między Podłężem a Tymbarkiem i Mszaną Dolną oraz modernizacji istniejącej trasy Chabówka - Nowy Sącz. Inwestycja ma znaczenie dla regionu, Polski oraz komunikacji międzynarodowej. Jest kluczowa dla rozwoju regionalnego. Będzie to najdłuższa nowa linia kolejowa w Polsce od kilkudziesięciu lat - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

To pierwszy z trzech etapów inwestycji dla budowy nowej linii zwanej "Podłęże - Piekiełko" i modernizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Etap pierwszy obejmuje prace przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów, niezbędnych pod nowe tory. Wykonawca dokumentacji dostarczy PKP Polskim Liniom Kolejowym SA opracowania, niezbędne dla przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych, m.in. koncepcję programowo-przestrzenną, projekty budowlane i wykonawcze oraz decyzje administracyjne. Przygotuje również materiały wymagane do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane. Kontrakt za 180 mln zł netto na zlecenie PLK, zrealizuje konsorcjum francusko-polskie w składzie trzech firm, na czele z Egis Rail S.A.

Kolejne etapy inwestycji dotyczą o modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem oraz budowy nowej trasy, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Pierwszy etap ma być realizowany do 2021 roku. Etapy II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.


Autor: Marek Wiosło
Opracowanie: Magdalena Partyła