Do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dot. podejrzenia wyłudzenia dofinansowania unijnego z projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe”. Wśród firm, które otrzymały dotację, jest m.in. Future Wolves Łukasz Mejza - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

W zawiadomieniu wskazano, że firma Future Wolves Łukasz Mejza wystawiła faktury na kwotę brutto 883 800 zł, z czego dofinansowano ze środków projektu kwotę w wysokości 664 075 zł. Nie ma jednak podanej wysokości ewentualnej szkody. Zawiadomienie jest teraz na etapie analizy. Jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego prokuratura ustali właściwość jednostki, która będzie je prowadzić - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

Czego dotyczy zawiadomienie?

Zarząd Województwa Lubuskiego już dwa dni temu  zapowiadał, że skieruje wniosek w tej sprawie do prokuratury. Wskazał, że ma to związek z wątpliwościami dotyczącymi rozliczenia projektu "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" finansowanego ze środków unijnych, po tym jak zapoznał się z informacją z kontroli projektu dot. postępu prac i ustaleń dokonanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontrola ta objęła m.in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie.

Zarząd Województwa poinformował, że podczas kontroli ustalono, że Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest wyłonionym w konkursie beneficjentem projektu, nie ma materiałów pokazujących, jak wyglądały szkolenia zrealizowane przez firmę Mejzy, w związku z czym nie można zweryfikować, czy usługa była adekwatna do kosztów. "Brak jest możliwości potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach w przypadku 18 osób" - dodano w komunikacie.

"Wykazano brak materiałów szkoleniowych udostępnionych na platformie szkoleniowej, co utrudnia zweryfikowanie zakresu szkolenia. Wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia szkolenia - logowania w godzinach nocnych przez uczestników, logowania rozpoczynające się jednego dnia a kończące kolejnego, realizacja poszczególnych modułów szkolenia w czasie znacznie krótszym niż przewidziano w informacji o usłudze" - napisano w dalszej części komunikatu Zarządu Woj. Lubuskiego.


Oświadczenie Agencji Rozwoju Regionalnego

Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) S.A. w Zielonej Górze w związku z publikacjami dot. działalności firmy Łukasza Mejzy wydała 30 listopada oświadczenie. Poinformowała w nim, że wszyscy przedsiębiorcy korzystający z "bonów rozwojowych" podpisali z nią standardową umowę, w tym firma Future Wolves Łukasz Mejza.

Future Wolves Łukasz Mejza w okresie od kwietnia do września 2020 r. przeprowadziła 72 usługi rozwojowe w formie e-learningu dla 37 przedsiębiorców i rozliczyła zrealizowane usługi rozwojowe na łączną wartość dofinansowania w kwocie 664.075,00 zł.

"ARR S.A. nie decyduje, jakie usługi i jacy wykonawcy usług są wpisani do BUR (Bazy Usług Rozwojowych - przyp. red.). To Administrator BUR - PARP weryfikuje podmioty i decyduje o spełnianiu przez nie warunków niezbędnych do wpisu do Bazy. Pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie mogą wskazywać przedsiębiorcom, który z podmiotów wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych jest lepszym, a który gorszym dostawcą usług" - napisano w oświadczeniu.

Zarząd ARR dodał, że w trosce o rzetelne przedstawienie stanu faktycznego realizacji projektu, "prosi o cierpliwość i powstrzymanie się od przedwczesnego wyciągania wniosków, czy ferowania wyroków do czasu zakończenia kontroli".

Projekt "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020. Zakłada on dofinansowanie na usługi rozwojowe, m.in. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning czy doradztwo.

Jak poinformowała ARR w Zielonej Górze, dofinansowanie w ramach projektu "Lubuskie Bony Rozwojowe" można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - internetowym rejestrze usług rozwojowych prowadzonym w formie systemu teleinformatycznego, zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).