Generał Kiszczak może brać udział w procesie dotyczącym stanu wojennego. Zgodnie z kolejną opinią biegłych, nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do tego, by uczestniczył w rozprawach. Do tej pory proces autorów stanu wojennego toczył się bez udziału Czesława Kiszczaka. Oskarżony tłumaczył się złym stanem zdrowia, sąd jednak uznawał jego nieobecność za nieuzasadnioną.

Biegli po raz kolejny stwierdzili, że generał Kiszczak może uczestniczyć w procesie, sformułowali jednak kilka zaleceń. Maksymalny jego udział w rozprawie to dwie godziny - wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie, Wojciech Małek:

Kolejna rozprawa 7 listopada.