Tylko w tym roku policja zatrzymała już 505 kierowców, którzy jechali pod wpływem środków odurzających innych niż alkohol. Funkcjonariusze wykonali około 4 tysięcy badań przy użyciu narkotesterów. Jazda samochodem pod wpływem narkotyków jest karana tak samo jak prowadzenie po alkoholu.

Najczęściej wykrywane w testach narkotyki to marihuana i amfetamina - podkreśla Marek Konkolewski z biura prewencji i ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. Narkotyki w ruchu drogowym to zjawisko nie do końca zdiagnozowane. Nie można jednoznacznie określić skali tego problemu - mówi Konkolewski. Podkreśla jednocześnie, że policja jest przygotowana do walki z tymi, którzy zażywają substancje psychoaktywne. Nie będzie pobłażania dla tych, którzy prowadzą samochody pod wpływem tych substancji - zapewnia.

Każdy policjant, który podejrzewa, że kierowca jest pod wpływem środków odurzających, może wykonać badanie narkotestem. Funkcjonariusze zawracają przede wszystkim uwagę na zachowanie kierowcy, jego sposób mówienia i gestykulację oraz np. źrenice.

Zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Bogusława Bukowska podkreśla, że po zażyciu narkotyków umiejętność oceny sytuacji w ruchu drogowym jest mocno ograniczona. Słabnie refleks, nie dostrzega się pewnych niebezpieczeństw, zawęża się pole widzenia. Amfetamina jest przede wszystkim środkiem pobudzającym, w związku z tym kierowcy wydaje się, że może dłużej prowadzić, bez odpoczynku. Kierowcy tacy nie potrafią prawidłowo ocenić sytuacji, podejmują błędne decyzje. Nie dostrzegają różnych zagrożeń, nie dostrzegają ryzyka, tracą umiejętność krytycznego myślenia - mówi Bukowska.

W niedzielę wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia ws. wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność. Dokument, podobnie jak poprzednie rozporządzenie, określa warunki wykonywania poszczególnych badań na obecność środków działających podobnie do alkoholu, do których zalicza się m.in. opiaty, amfetaminę i kokainę.

(bs)