Aż 56 proc. pytanych Polaków chce, aby zaproponować USA kolejną rundę negocjacji w sprawie tarczy antyrakietowej – wynika z sondażu TNS OBOP dla „Dziennika”. 23 proc. ankietowanych opowiada się za zerwaniem rozmów. Tylko 7 proc. ankietowanych jest za tym, aby polski rząd zgodził się na amerykańskie warunki.

Sondaż w sprawie tarczy przeprowadziła również Pracownia Badań Społecznych na zlecenie „Gazety Wyborczej”. Z tych badań wynika, że przeciwnicy instalowania elementów tarczy antyrakietowej w Polsce nieco przeważają (46 do 42 proc.) nad jej zwolennikami.

Z sondażu wynika również, że Polacy nie dowierzają, iż w zamian za nasze „tak” Stany Zjednoczone wsparłyby modernizację polskiej armii. Aż 68 proc. ankietowanych nie uważa również, że tarcza poprawiłaby naszą pozycję w świecie. 59 proc. pytanych Polaków obawia się pogorszenia relacji z Rosją.

Zdaniem ankietowanych Polska w swojej polityce zagranicznej powinna budować dobre relacje przede wszystkim z Unią Europejską (72 proc.) i Rosją (21 proc.). USA z 16 procentami znalazły się na trzecim miejscu.