Łagodna zima może okazać się zbawienna dla kolejarzy, twierdzi "Dziennik Polski". W poprzednich latach tempo prac remontowych na torach w zimie zwalniało. Teraz bez przeszkód trwają roboty np. na trasie z Krakowa do Rzeszowa czy do Warszawy - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik spółki PKP PLK.

Szczególne znaczenie dla kolejarzy ma trasa w stronę stolicy Podkarpacia. Termin ukończenia modernizacji 150 km torowiska był bowiem regularnie przesuwany. Obecnie mówi się, że prace zostaną ukończone w drugiej połowie 2015 r.  

Gdyby warunki atmosferyczne nie były tak łaskawe, to istniałoby realne ryzyko, że roboty przesuną się na 2016 r. To zaś oznaczałoby realną groźbę utraty części z ponad 2 mld zł. dofinansowania z Unii Europejskiej. Inwestycja musi być rozliczona do końca przyszłego roku.

(mpw)