​Ponad 1,7 tys. prawników przystąpiło do pierwszego etapu konkursu na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W styczniu 2017 roku aplikację rozpocznie 220 najlepszych kandydatów.

Aplikacja ogólna trwa rok. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego i asystenta prokuratury. Ukończenie aplikacji ogólnej uprawnia także do rekrutacji na aplikacje: sędziowską i prokuratorską.

Aplikacja ogólna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że w tym roku na jedno miejsce przypada około ośmiu kandydatów - powiedział rzecznik prasowy KSSiP Mateusz Martyniuk. Jak dodał, w tym roku określony przez ministra sprawiedliwości limit przyjęć wynoszący 220 osób jest wyższy niż w roku minionym - gdy był określony na 150 osób.

Pierwszy etap konkursu - który odbył się w Warszawie - sprawdza wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 440 najlepszych kandydatów.

Drugi etap w listopadzie

Drugi etap konkursu ma odbyć się 23 listopada. Będzie polegał na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Jak powiedział Martyniuk w tym roku 1779 absolwentów studiów prawniczych zadeklarowało udział w pierwszym etapie konkursu, a ostatecznie przystąpiło do niego 1710 osób.

Dodał, że ze wstępnych wyliczeń wynika, że najwięcej kandydatów - 226 - to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Najbardziej licznie - po 258 osób - reprezentowali byli kandydaci z województw: mazowieckiego i śląskiego. Najmniej kandydatów pochodziło zaś z województw: lubuskiego (42) i opolskiego (40).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. Najmłodsi kandydaci urodzili się w 1993 roku, a najstarszy w 1968 roku.

(łł)