13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu innych osób zatrzymało CBŚP wspólnie z Prokuraturą Krajową z Rzeszowa. Zlikwidowano trzy agencje towarzyskie. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu innych osób zatrzymało CBŚP wspólnie z Prokuraturą Krajową z Rzeszowa. Zlikwidowano trzy agencje towarzyskie. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.
Zatrzymanie kobiet /foto. CBŚP /CBŚP

Jak poinformowała w poniedziałek w komunikacie rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz, zatrzymanych zostało 13 kobiet w wieku od 23 do 53 lat. Wśród nich znalazła się podejrzana o kierowanie grupą, a także osoby odpowiedzialne za nadzorowanie poszczególnych agencji i tzw. telefonistki, czyli osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z klientami.

W Podkarpackim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Dwunastu osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji innych osób. Z zebranego materiału wynika, że zatrzymane kobiety uczyniły sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

"Wszystko wskazuje na to, że podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą "zatrudniała" kobiety, które w zamian za ułatwianie im nierządu, udostępnianie pomieszczeń oraz umieszczanie ogłoszeń towarzyskich oddawały od 120 do 250 zł dochodu uzyskiwanego z prostytucji" - poinformowała kom. Jurkiewicz.

Dodała, że niektóre z zatrzymanych kobiet pracowały w tzw. wyjazdowych agencjach na terenie kraju, głównie w dużych miastach województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

"Jak ustalili śledczy, z prowadzonych agencji towarzyskich miesięcznie można było uzyskać ok. 120 tys. zł" - podała rzeczniczka.

Sprawę zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie, wspólnie z Prokuraturą Krajową, wyjaśniali od wielu miesięcy.

Z ich ustaleń wynika, że grupa mogła działać we Wrocławiu, w Rzeszowie, Białymstoku, w Lublinie oraz w innych miejscowościach na terenie kraju na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Policjanci CBŚP z Rzeszowa wspólnie z funkcjonariuszami z innych miast przeprowadzili akcję we Wrocławiu i Bydgoszczy, w czasie której zlikwidowane zostały trzy agencje towarzyskie, tzw. mieszkaniówki. Zatrzymano 13 kobiet, zabezpieczono także kilkadziesiąt telefonów komórkowych przypisanych do poszczególnych ogłoszeń erotycznych, pieniądze oraz inne rzeczy, stanowiące obecnie materiał dowodowy.

Policjantów CBŚP z Rzeszowa w czasie akcji wsparli koledzy z zarządów we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Opolu, Katowicach i Gorzowie Wielkopolskim, a także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania.