SLD - jak wiadomo – jest partią ekspertów. I to zarówno na górze, jak i na dole. Dlatego dyrektorem Zarządu Melioracji i Spółek Wodnych w Opolu został weterynarz, powiązany z SLD, a rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie radna aktywnie działająca na rzecz Sojuszu.

W Opolu wybór padł na weterynarza, bo – jak zarzeka się marszałek województwa Marcin Ryński - zadecydowało doświadczenie i wykształcenie, nie ma tu mowy o jakimkolwiek poparciu politycznym. Jednocześnie marszałek dodaje: Trudno by nam było jako zarządowi akceptować na tym stanowisku przedstawiciela LPR-u.

Powołując dyrektora poważnej instytucji, nie ogłoszono jednak konkursu. Decyzję podjął zarząd województwa bez konsultacji z radnymi. Ci z opozycji uważają, że to dopiero początek. Jeśli wejdzie ustawa o tworzeniu spółek użyteczności publicznej - mówi jeden z nich - da to pole do obsadzania w radach nadzorczych kolejnej rzeszy aktywistów partyjnych.

15:55