70 procent Niemców uważa roszczenia niemieckich wypędzonych w sprawie odszkodowań za utracone w Polsce mienie za nieuzasadnione. 25% ma odmienne zdanie – pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Utworzone w 2003 roku Powiernictwo Pruskie gromadzi dane o majątku utraconym przez Niemców przymusowo wysiedlonych po II wojnie światowej z Europy Środkowej i Wschodniej.

Szef Powiernictwa Rudi Pawelka zapowiedział, że jego organizacja jeszcze w tym roku złoży w sądach polskich i europejskich pozwy w sprawie zwrotu dawnej

własności.

Kanclerz Niemiec Gerhard Schrööder zapewnił podczas wizyty w Warszawie 1 sierpnia, że rząd niemiecki nie będzie wspierał indywidualnych roszczeń wypędzonych i że takie stanowisko będzie prezentował także przed iędzynarodowymi sądami.