10 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem prezydenta w sprawie ustawy, która zakłada zwolnienie 10 proc. pracowników w latach 2011-13. Bronisław Komorowski skierował wniosek do TK na początku stycznia. Była to pierwsza ustawa przygotowana przez rząd Donalda Tuska, której prezydent nie podpisał.

Trybunał rozpozna wniosek prezydenta w pełnym składzie. Rozprawie, która rozpocznie się o 9.30, przewodniczyć będzie prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Marek Zubik.

Przepisy przyjętej przez Sejm na początku grudnia ub.r. ustawy miały wejść w życie 1 lutego 2011 roku. Ustawa zakładała 10-procentowe zmniejszenie zatrudnienia w sektorze administracji publicznej w stosunku do stanu zatrudnienia pod koniec drugiego kwartału 2010 r. Utrzymanie zatrudnienia na zmniejszonym poziomie miało obowiązywać do końca grudnia 2013 r.

Cięcia etatów miały nie objąć m.in. policji, straży pożarnej i granicznej oraz jednostek organizacyjnych prokuratur. Ponadto przepisy ustawy miały nie być stosowane do jednostek, w których do 31 grudnia 2010 r. wprowadzono system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.