Osoby zatrudnione na podstawie umów agencyjnych lub umów-zlecenia mają prawo ubiegać się w sądach o odszkodowanie, w razie wypadku przy pracy. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez niezawisłe sądy. Ograniczenie prawa może nastąpić tylko wówczas, gdy jest to konieczne z punktu widzenia demokratycznego państwa - uzasadniał orzeczenie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Wiesław Johann.

Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą na wniosek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, chodziło o kwestie dotyczące ustawy o ubezpieczeniach społecznych sprzed 2002 r. Przepis zawarty w tej ustawie zabraniał osobom zatrudnionym na podstawie umów agencyjnych lub umów-zlecenia dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej.