Od północy licząca 8,5 tys. mieszkańców gmina Szerzyny nie jest już częścią podkarpackiego powiatu jasielskiego, lecz powiatu tarnowskiego w Małopolsce. Zmiana granic zbiegła się z zabawą sylwestrową, więc specjalnych uroczystości nie zaplanowano.

Mieszkańcy gminy Szerzyny od stycznia 1999 roku chcieli przyłączenia do powiatu tarnowskiego, uzasadniając to lepszymi perspektywami znalezienia pracy. Tłumaczyli, że wiele osób pracuje w Tarnowskiem i tam ma rodziny.

W referendum gminnym zorganizowanym 31 stycznia 1999 r. 79,7 proc. głosujących opowiedziało się za odłączeniem Szerzyn od Jasła.

Zabiegając o przynależność do Małopolski, mieszkańcy podkreślali, że łączą ich z Tarnowem i Krakowem więzi historyczne sięgające XIV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło nadał wieś Szerzyny kasztelanowi krakowskiemu Spytkowi z Melszytna.

Ponadto władze gminy argumentowały, że ponad 60 proc. młodych ludzi uczy się w małopolskich szkołach średnich, a rolnicy większość spraw związanych z ubezpieczeniem rolniczym załatwiają w Tuchowie (pow. tarnowski). Ponadto gaz i energia elektryczna są dostarczane z zakładów w Tarnowie, a gmina należy do tarnowskiej strefie numeracyjnej telekomunikacji.

W czerwcu 2002 roku rząd zaaprobował zmianę granic.

Foto: Archiwum RMF

07:40