Siedem śląskich szpitali klinicznych odmówiło podpisania kontraktu na przyszły rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mają dostać łącznie o 40 milionów złotych mniej niż w tym roku. NFZ bezradnie rozkłada ręce – „to wszystkie pieniądze, jakie mamy”.

Od 9.30 trwały rozmowy dyrektorów siedmiu szpitali klinicznych, podlegających Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Ponad 2 godziny później zapadła decyzja – nie podpisujemy kontraktów przedstawionych przez NFZ. Zgodnie z planem na 2010 rok szpitale miały dostać łącznie o 40 mln zł mniej niż w tym roku. Dyrektorzy nie mogą się na to zgodzić, bo jest to równoznaczne z zadłużaniem się szpitali. Mają oni pełne poparcie rektora uczelni, Ewy Małeckiej – Tendery.

Wysyłamy ostrzeżenie.

Po rozmowach Śląski Uniwersytet Medyczny opublikował komunikat. Poniżej zamieszczam jego treść.

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Ewa Małecka – Tendera po spotkaniu w dniu dzisiejszym z Dyrektorami wszystkich siedmiu szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2010 r. a przede wszystkim po potwierdzeniu przez wszystkich Dyrektorów, że finansowanie szpitali będzie niższe w 2010 r. w stosunku do roku 2009 o ponad 40 mln zł – popiera działania dyrektorów szpitali klinicznych odsyłających do NFZ niezaakceptowane plany rzeczowo-finansowe przesłane przez Śląski Oddział NFZ. Na podstawie planu zaproponowanego przez NFZ na 2010 r. szpitale w przyszłym roku nie są w stanie zapewnić opieki zdrowotnej i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów na poziomie, co najmniej roku 2009 oraz realizować zadań statutowych. Stawki na 2010 r. zmniejszono na świadczenia medyczne dla dzieci. Tymczasem już kontrakt na 2009 r. był niewystarczający w stosunku do potrzeb pacjentów korzystających z usług szpitali klinicznych. Ponieważ szpitale zobowiązane są do udzielania w pierwszej kolejności świadczeń pacjentom w stanie zagrożenia życia, znacznie wydłużył się okres oczekiwania pacjentów na większość zabiegów planowanych, np. w przypadku ortopedycznych nawet do trzech lat. Zaistniała sytuacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców województwa śląskiego, o czym JM Rektor poinformowała Prezydenta RP, Ministra Zdrowia, Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezesa NFZ w Warszawie i Dyrektora Oddziału Śląskiego NFZ. Wszyscy Dyrektorzy szpitali klinicznych zgłosili gotowość do rozpoczęcia negocjacji i rozmów z NFZ w celu zapewnienia szpitalom klinicznym finansowania, co najmniej na poziomie końca 2009 r.

Dyrektorzy szpitali chcą negocjować propozycje przedstawione przez NFZ. Domagają się finansowania przynajmniej na takim poziomie jak tegoroczne. - To niemożliwe, ripostuje NFZ. Jacek Kopocz, rzecznik śląskiego oddziału, powiedział mi, że to nie są negocjacje, bo na kontrakty Fundusz nie ma już żadnych pieniędzy.

Kontrakty ze szpitalami nie podlegają żadnym negocjacjom.

Jeśli szpitale nie dogadają się z funduszem, od pierwszego marca 2010 roku 7 szpitali może zostać zamkniętych (wtedy kończy się obowiązujący kontrakt.

A oto lista zbuntowanych, śląskich szpitali:

• SPSK nr 1 im. S. Szyszko SUM w Zabrzu(liczba łóżek: 447)zaproponowano kontrakt na 2010 r o wartości ponad 58 606 812 zł, czyli o ponad 10 mln zł mniejszy niż w roku ubiegłym (68 705 982zł). O prawie 9 i pół mln zł zmniejszono środki na leczenie szpitalne.

• SP CSK im. prof. Gibińskiego w Katowicach (l. łóżek: 513) wartość kontraktu na 2010 r zaproponowano w wysokości 71 692 145, czyli o 5 845 649 zł w stosunku do roku ub (77 537 794 zł) .

• SPSK nr 3 SUM w Zabrzu (l. łóżek: 83) zmniejszono wartość kontraktu na 2010 r. o 190 tysięcy zł. (w ub. roku było 9 949 205 zł a w 2010 r. zaproponowano: 9 759 039 zł)

• SPSK im. Mielęckiego w Katowicach (l. łóżek: 414) kontrakt w 2009r opiewał na 114 985 589 zł, a w 2010 zaproponowano 110 474 596 zł , czyli o 4 510 992 zł mniej

• SPSK nr 5 w Katowicach (l.łóżek: 205) kontrakt w 2009 r wynosił 55 326 854 zł a w 2010 r 51 208 046 zł, czyli o 4 118 808 zł mniej

• SPSK nr 6 SUM GCZD im. Jana Pawła II (l. łóżek: 404) kontrakt w 2009r wynosił 77 932 443 zł, a zaproponowany na 2010 r.: 75 154 945, czyli o 2 777 498 zł mniej

• SPSK nr 7 SUM GCM im. Prof. Gieca (l. łóżek: 762) kontrakt w 2009 r. opiewał na 199 414 654, zaproponowany na 2010 r: 185 867 957, czyli o 13 546 697 zł mniej