Gospodarze z podłódzkiej wsi Mikołajew wstrzymali budowę odcinka autostrady A-2 do Poznania. Nie chcą pozbyć się ziemi za cenę proponowaną przez Dyrekcję Dróg i Autostrad. Żądają dwa razy więcej.

Żebyśmy też z tego coś mieli. To jest nasz warsztat pracy - mówią mieszkańcy Mikołajew. Podkreślają, że nie odpuszczą.

Spór między urzędnikami a rolnikami rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny. W podłódzkim Mikołajewie był reporter RMF Marcin Wąsiewicz. Posłuchaj: