Zgodnie z ustawą z lustracji będą wyłączeni byli funkcjonariusze wywiadu i kontrwywiadu PRL. Opozycja zapowiedziała już zaskarżenie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaniem opozycji nowelizacja jest kolejną próbą zmiany prawa, tak by lustracji uniknęli liderzy SLD: Józef Oleksy, Jerzy Jaskiernia oraz szef Kancelarii Premiera Marek Wagner.

Także Rzecznik Interesu Publicznego Bogusław Nizieński krytycznie oceniał nowelizację ustawy. Argumentował, że wyłączałaby ona spod lustracji "cały wywiad i kontrwywiad", co oznaczałoby "pozostawienie dla lustracji nielicznych resztek".

Z kolei SLD wielokrotnie podkreślał, że wyłączenie wywiadu i kontrwywiadu "ucywilizuje" lustrację, gdyż - według Sojuszu - nie można na jednej płaszczyźnie stawiać donoszenia do SB oraz np. zdobywania ważnych informacji dla wywiadu bądź zdobywania informacji o szpiegach w Polsce.

06:50