96 procent Polaków uważa się za osoby wierzące. Takie dane przynosi ostatni sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej. Większość to katolicy, półtora procent określiło się jako - wyznawcy prawosławia.

Poniżej 1 procenta badanych to wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego. Jednocześnie według sondażu 58 procent wierzących Polaków praktykuje co najmniej raz w tygodniu. Wśród osób, które określają się jako osoby wierzące, 11 proc. określa to mianem "głębokiej wiary". 4 proc. ankietowanych deklaruje się jako osoby niewierzące, z czego jeden procent jako "całkowicie niewierzące", a 3 procent - "raczej niewierzące". CBOS przypomina, że w latach 1986-1989 regularnie do kościoła chodziło 50 procent wierzących, a sporadycznie 31 procent. W latach 1991-1992 do kościoła regularnie chodziło 58 procent wierzących, a sporadycznie 29 procent. Pod względem zróżnicowania regionalnego, największą religijność wykazują mieszkańcy województw: małopolskiego i podkarpackiego. Najmniejszą - zachodnio-pomorskiego i łódzkiego. Identyfikacje religijne Polaków zależą przede wszystkim od ich miejsca zamieszkania. Więź z Kościołem najczęściej odczuwają mieszkańcy wsi, natomiast im większa jest miejscowość, w której mieszkają badani, tym mniejszy ich odsetek stosuje się do wskazań Kościoła, a tym większy deklaruje, że wierzy na swój własny sposób. Identyfikacje religijne mają także związek z poziomem wykształcenia, ludzie mniej wykształceni podkreślają swoją więź z Kościołem. Natomiast wiara osób bardziej wykształconych częściej ma charakter prywatny, niezależny. Ludzie starsi, w wieku emerytalnym, również częściej stosują się do wskazań Kościoła.

18:35