Ojcowie nieślubnych dzieci znacznie chętniej żenią się z ich matkami, gdy dziecko jest chłopczykiem, a nie dziewczynką - ogłosiły dwie amerykańskie ekonomistki z University of Washington. Z ich badań wynika także, że dziewczynki częściej wychowują się w biedzie.

Wyniki badań ekonomistek z University of Washington zostały opublikowane w majowym numerze czasopisma "Demography". Wynika z nich, że mężczyźni bardziej cenią synów. Kobiecie łatwiej znaleźć męża – niekoniecznie biologicznego ojca dziecka - jeśli ma syna.

Być może – zdaniem amerykańskich ekonomistek – rodzice są przekonani, że to chłopcy bardziej potrzebują ojca, niż dziewczynki.

W ramach swych najnowszych badań dwie ekonomistki przeanalizowały dane o 600 nieślubnych dzieciach i stwierdziły, że prawdopodobieństwo zawarcia potem ślubu przez ich matkę i ojca jest aż 42 razy większe, gdy dziecko jest chłopcem, niż gdy jest to dziewczynka.

Elaina Rose i jej koleżanka Shelly Lundberg ustaliły już też, że ojcowie chłopców wydają więcej pieniędzy na rodzinę i częściej pracują w nadgodzinach niż ojcowie dziewczynek.

Niektórzy mężczyźni uważają zapewne biologicznego syna za przepustkę do nieśmiertelności i myślą o nim: To jestem malutki „ja” – tłumaczy Rose.

FOTO: Archiwum RMF

17:55